• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

електротехніка 5 клас

посібник для вчителів трудового навчання

Передмова

Цей навчальний посібник створено на основі розділу нової програми з трудового навчання: варіативний модуль «Технологія електротехнічних робіт» Трудове навчання. 5 клас.

Електрична енергія має величезне значення в житті та праці людей. Вона освітлює наше житло, вулиці міст, сіл, приводить у рух трамваї, тролейбуси, електричні поїзди. На електричній енергії працюють швейні машини, холодильни­ки, електроплити, телевізори, радіоприймачі.

У промисловості електрична енергія приводить у рух вер­стати для обробки різних матеріалів, використовується для електрозварювання, виплавляння металів. На літаках, штуч­них супутниках Землі, космічних кораблях електроенергія застосовується для керування польотом та радіозв'язку.

У сільському господарстві за допомогою електроенергії готують корми, очищують зерно тощо.

Вибираючи для учнів 5-6 класів варіативний модуль «Технологія електротехнічних робіт» я впевнений що уроках учні будуть вчитися ово­лодівати основами електротехніки, що дасть змогу не лише здійснювати ремонт побутової електротехніки в домашніх умовах, але й у майбутньому виготовляти об'єкти праці з електричними пристроями.

В даній публікації запропонований календарний план та розробки уроків у 5 класі з модуля «Технологія електротехнічних робіт».

Зміст

Кількість годин

1

Вступне заняття. Організація робочого місця.

1

2

Конструювання виробів.

1

3

Електрична енергія в господарстві.

1

4

Джерела та споживачі електричної енергії.

1

5

Розрахунок вартості електроенергії. Економія електроенергії.

1

6

Елементи простого електричного кола.

1

7

Поняття про провідники та ізолятори.

1

8

Вивчення будови електричних проводів.

1

9

Прийоми роботи з електромонтажним інструментом. Окінцювання проводів.

1

10

Прийоми роботи з електромонтажним інструментом.

Зрощування та відгалуження проводів.

1

11

Складання простого електричного кола.

1

12

Послідовне з’єднання провідників.

1

13

Паралельне з’єднання провідників

1

14-15

Побутова електроарматура

2

16

Підсумкове заняття

1

Розробки уроків у 5 класі варіативного модуля «Технологія електротехнічних робіт»

Дата проведення__________

Клас: 5.

Урок № 1.

Тема. Вступне заняття. Організація робочого місця.

Мета: сформувати уявлення учнів про технологію як перетворюючу діяльність, організацію праці, правила внутрішнього розпоряд­ку та безпеку праці в шкільній навчальній майстерні, зацікавити учнів вивченням предмета; розвивати інтерес до техніки та тех­нологій, прищеплювати працелюбність та творче ставлення до праці; виховувати організованість у роботі та відповідальність за свої дії.

Ключові поняття: об'єкт праці, техніка, технологія, технологічна діяльність, безпе­ка праці, виробнича санітарія.

Об'єкти практичної діяльності учнів: обладнання шкільної комбінованої майстерні.

Обладнання: зразки учнівських виробів, плакати з правилами внутрішнього розпорядку та безпеки праці в шкільних навчальних майстернях.

Очікувані навчальні результати:

1. Уміння характеризувати технологію як перетворюючу діяльність; роль людини у сучасному технологічному світі.

2. Уміння розпізнавати і називати види техніки.

3. Уміння наводити приклади основних видів технологічної діяльності.

4. Уміння дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Вияснити рівень знань, умінь та навичок засвоєних дітьми у 4 класі.

ІII. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Скрізь, де працюють люди встановлюються певні правила внутрішнього розпорядку, безпечної праці, виробничої санітарії.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Поняття про техніку і технології.

Що ми розуміємо під поняттями: техніка, технологія? Які ви знаєте технічні пристрої, елементи техніки?

2. Ознайомлення учнів з устаткуванням шкільної навчальної майстерні.

Деревину обробляють на столярному верстаку. Інструменти розміщую так, щоб ними було зручно користуватися.

Столярний верстак

Слюсарний верстак.

Ручну обробку металів виконують на слюсарних верстаках (демонстрація верстака з інструментом).

Розказати і показати верстати з механічної обробки деревини та металу: свердлильний, токарні , фрезерний.

3. Організація робочого місця. Робочі зони у площинах.

4. Ознайомлення учнів з правилами внутрішнього розпорядку.

Розглядаємо інструкцію №1 «Загальні правила поведінки в шкільній комбінованій майстерні». Визначаю порядок визначення чергових, їх обов’язки.

5. Вступний інструктаж з техніки безпеки у шкільній навчальній майстерні.

V. Контроль та самоконтроль засвоєння учнями правил внутрішнього розпоряд­ку та безпеки праці в шкільній навчальній майстерні.

Проаналізовуємо різні можливі ситуації під час проведення уроків, шукаємо вихід з складених ситуацій.

Відповідаю на поставлені питання.

VI. Завдання додому. § 1 – 3. Ст. 6-12. Взяти з собою креслярське приладдя.

Дата проведення __________

Клас: 5.

Урок № 2.

Тема. Конструювання виробів. Основні правила оформлення креслень.

Мета: дати поняття про технічний рисунок, ознайомити з основними правилами оформлення графічних документів (типами ліній, застосуванням умовних позначень і масштабу, призначенням та застосуванням креслярського ін­струменту); розвивати вміння виконувати технічний рисунок, навички нанесення креслярських ліній; виховувати акуратність у виконанні графічних робіт.

Ключові поняття: технічний рисунок, масштаб, одиниці виміру, суціль­на товста основна лінія, суцільна тонка лінія, штрихова лінія, штрихпунктирна тонка лінія, штрихпунктирна з двома точками лінія, розмірні числа, розмірна лінія, виносна лінія.

Об'єкти практичної діяльності учнів: технічний рисунок виробів, які мають площинну форму.

Обладнання: креслярський інструмент, набір зразків виробів, дерев'яний розсувний метр, технічні рисун­ки різних виробів.

Міжпредметні зв'язки: математика, образотворче мистецтво.

Очікувані навчальні результати

1. Уміння розпізнавати типи ліній кресленика.

2. Уміння дотримуватися правил нанесення розмірів та умовних позначень на креслениках.

3. Уміння характеризувати поняття «технічний рисунок», «кресленик».

4. Уміння користуватися креслярськими інструментами.

5. Уміння виконувати технічний рисунок.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційний етап.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань учнів.

Повторення елементів графічної грамоти, засвоєних в молодших класах (розміри предметів, лінії, фігури (трикутник, коло, чотирикутник). Порядок побудови простих геометричних фігур).

III. Оголошення, подавання теми та очікуваних навчальних результатів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Стислі відомості з історії виникнення креслення.

2. Графічні зображення в кресленні.

Креслення, ескіз.

3. Правила побудови технічного креслення, ескізу.

4. Умовні позначення на кресленнях (діаметр, радіус).

5. Типи ліній, масштаб.

V. Практична робота.

Розглянути таблицю «Основні лінії креслення».

В робочому зошиті накреслити:

а) суцільно товстою основною лінією квадрат з стороною 20 мм;

б) суцільно тонкою накреслити коло з радіусом 25 мм, провести осьові лінії:

в) накреслити прямокутник з сторонами 30 і 50 мм штриховою лінією;

г) нанести розміри дотримуючись правил (розмірні і виносні лінії, стрілки, розмірне число).

VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи.

Лінії креслення, креслення та ескіз.

VII. Домашнє завдання. § 5. Виконати креслення кола діаметром 30 мм суцільно товстою основною лінією, нанести відповідні розміри.

Дата проведення ________

Клас: 5.

Урок № 3.

Тема. Електрична енергія в господарстві.

Мета: розширити, поглибити знання учнів про значення електричної енергії у житті людей, сформувати поняття «електричний струм», «електрони», «електротехніка»; розвивати інтерес до техніки та тех­нологій, прищеплювати працелюбність та творче ставлення до праці; виховувати свідоме економне ставлення до електроенергії.

Ключові поняття: електричний струм, будова атома, електрони.

Обладнання: інструкція з безпеки праці в шкільних навчальних майстернях під час електротехнічних робіт, плакат «Електричний струм у металах», «Будова атома».

Між предметні зв’язки: математика, природознавство.

Очікувані навчальні результати:

1. Уміння характеризувати поняття «електричний струм».

2. Уміння проаналізувати будову атома, поняття «електрон».

3. Уміння дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та безпечної під час виконання електротехнічних робіт.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Самостійна робота по темі «Правила оформлення креслень».

В робочому зошиті накреслити запропоновані фігури певними типами ліній.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Електрична енергія має важливе значення в життя людей.

Яке? (питання до класу).

IV. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

V. Вивчення нового навчального матеріалу.

Аналізуючи відповіді учнів, необхідно акцентувати увагу на перевазі електричної енергії над іншими видами енергії, зупинившись на таких основних напрямах її використання:

— у побуті (електричне освітлення вулиць, будинків, кінотеа­трів, приготування їжі за допомогою побутової техніки, радіомов­лення, телебачення, комп'ютерна техніка, телефон тощо);

— сільському господарстві (електрифікація ферм і різних при­строїв для виконання сільськогосподарських робіт);

— промисловості (обробка металів, в автоматичних пристроях, робототехніці, електрометалургії, зварювальних апаратах тощо);

— транспортних засобах (трамваї, тролейбуси, метрополітен, по­тяги, електромобілі).

Ураховуючи обізнаність учнів з уроків природознавства про те, що всі речовини складаються із молекул і атомів, необхідно підкреслити: «Складними науковими дослідами було встановлено, що крім атомів і молекул у речовинах існує значна кількість набагато менших, не­видимих заряджених частинок, які безладно рухаються усередині речовини. У металах, наприклад, такими частинками є електрони. Якщо ці частинки певним чином «примусити» рухатись у певному напрямі, то виникне спрямований рух заряджених частинок, який називається електричним струмом» (рис. 113, Б.М.Терещук «Трудове навчання» 5 клас, Технічні види праці).

Електротехніка – галузь науки і техніки, пов’язана з виробленням, розподілом та використанням електричної енергії.

VI. Практична робота.

Записати в зошит основні напрямки використання електроенергії.

Визначення: «Електричним струмомназивається впорядкований рух заряджених частинок». «Заряджена рухома частинка в металах – електрон», «Електротехніка».

VІІ. Контроль та самоконтроль.

Електрична енергія в господарстві.

Електричний струм, електрон.

VIІІ. Завдання додому. § 21. Б.М.Терещук «Трудове навчання» 5 клас, (Технічні види праці).

Дата проведення _________

Клас: 5.

Урок № 4

Тема. Джерела та споживачі електричної енергії.

Мета: сформувати поняття «джерела та споживачі електричної енергії», ознайомити учнів з їх видами, призначенням; розвивати інтерес до електротехніки, прищеплювати працелюбність та творче ставлення до праці; виховувати організованість у роботі, свідоме економне ставлення до електроенергії.

Ключові поняття: джерело та споживач електричної енергії, гальванічний елемент, генератор, акумулятор, електростанція, побутові споживачі електроенергії.

Об'єкти практичної діяльності учнів: гальванічний елемент, батарейка з трьох гальванічних елементів, генератор, акумулятор.

Обладнання: плакат «Джерела електричного струму», гальванічні елементи, батарейки з трьох гальванічних елементів, генератор, акумулятор.

Очікувані навчальні результати:

1. Уміння розпізнавати джерела та споживачі електричної енергії.

2. Знати будову гальванічного елемента.

3. Знати загальну будову батарейки з трьох гальванічних елементів.

4. Уміння дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та безпечної під час виконання електротехнічних робіт.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Електрична енергія в господарстві.

Електричний струм.

Електрони.

Що таке електротехніка?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Люди створили велику кількість пристроїв, які допомагають їм у повсякденному житті. Більшість з них працює за допомогою електрики.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

Джерелом електричної енергії (електричного струму) є пристрій, який заставляє заряджені частинки рухатись в певному напрямку.

В гальванічних елементах відбуваються хімічні перетворення.

Будова гальванічного елементу (мал. 116, § 21. Б.М.Терещук «Трудове навчання» 5 клас, (Технічні види праці).

Він має цинковий корпус і вугільний стержень, занурений в спеціальний порошок (суміш нашатирю і борошна). З'єднавши між собою кілька таких елементів, дістанемо батарею електричного струму.

У батарейці від кишенькового ліхтарика з'єднано три елементи (мал. 117): вугільний стержень першого елемента з'єднаний з цинковим стаканчиком другого, а вугільний стержень друго­го - з цинковим стаканчиком третьо­го. Від цинкового стаканчика першого елемента і вугільного стержня третьо­го виведені металеві пластинки, які називають полюсами батарейки: до­вша пластина, прикріплена до цинкового корпусу, слугує негативним полюсом, який позначається знаком «мінус» (-), коротша пластинка є позитивним полюсом і позначається знаком «плюс» (+). У та­ких батареях хімічна енергія перетворюється в електричну.

Електричні прилади мотоциклів, моторолерів, авто­мобілів та інших машин працюють від акумуляторів(мал. 118).У них також електрична енергія виробляється внаслідок хімічних перетворень. Недолік цих пристроїв - їх вихід з ладу через певний час використання.

Надійніші пристрої - генератори. Вони виробляють еле­ктричний струм на електричних станціях внаслідок обертан­ня турбіни. Генератори виробляють струм також у автомобілях, тракторах, велосипедах, мотоциклах.

В електротехніці всі пристрої, які виробляють електрич­ну енергію, називають джерелами електричної енергії.

Не електростанціях електрична енергія утворюється за рахунок інших видів енергії (механічної, хімічної, сонячної, атомної).

Прилади і машини, які працюють за рахунок використа­ної електричної енергії, називають споживачами елект­ричної енергії.

Для вироблення електричної енергії на електростанціях спалюють велику кількість вугілля, нафти, газу, витрачають воду річок. Щоб зменшити їх витрати, необхідно економно використовувати електроенергію. Ресурси, які залишаються від економії, можуть використовуватися для інших потреб. Зменшення кількості спалюваних речовин сприяє зменшен­ню шкідливих викидів у атмосферу, збереженню довкілля, поліпшенню життя на землі.

V. Практична робота.

Розглянути будову гальванічного елемента. Записати її в зошит.

Розглянути будову батарейки з трьох гальванічних елементів. Проаналізувати з’єднання.

Будова акумулятора.

Електростанції механічні (гідро - , вітро-, припливи-), хімічні (спалювання мазуту, вугілля і т.д.), сонячні (сонячні батареї), атомні (розщеплення ядра).

Які ще побутові споживачі електричної енергії (крім мал. 120), ви знаєте?

V. Контроль та самоконтроль.

Джерела та споживачі електричної енергії.

Будова гальванічного елемента, батареї з трьох гальванічних елементів.

Електростанції.

Споживачі електричної енергії.

VI. Завдання додому. § 21. Б.М.Терещук «Трудове навчання» 5 клас, (Технічні види праці).

Дата проведення ___________

Клас: 5.

Урок № 5

Тема. Розрахунок вартості спожитої електроенергії. Економія електроенергії.

Мета: навчити учнів обчислювати кількість використаної електричної енергії та її вартість; розвивати інтерес до електротехніки та тех­нологій, прищеплювати працелюбність; виховувати бережливе ставлення до електричної енергії.

Ключові поняття: лічильник електричної енергії, «1 КВт/год».

Об'єкти практичної діяльності учнів: інструкційна картка.

Обладнання: інструкційні картки, малюнок електролічильника.

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика.

Очікувані навчальні результати:

1. Уміння зняти покази електролічильника за останній та попередній місяці.

2. Уміння розрахувати вартість спожитої електроенергії.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Що таке джерело електричної енергії? Назвіть їх.

Охарактеризуйте будову гальванічного елемента.

Що собою являє батарея з трьох гальванічних елементів?

Які типи електростанцій ви знаєте?

Що відносять до споживачів електричної енергії? Назвіть їх.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

За допомогою електричних машин електроенергія легко перетворюється в інші види енергії. Коштує вона дорого, тому треба її витрачати економно.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

У кожному будинку, в кожній квартирі закріплена неве­лика коробочка зі скляним віконцем. До неї підведено проводи, а за склом обертається металевий диск. Це - відомий кожному прилад електричний лічильник.

Якщо електричні прилади вимкнено, диск стоїть на місці. Проте, якщо ввімкнути хоча б одну електричну лам­почку або інший прилад, диск починає обертатися. Початок обертання диска свідчить про те, що почалось використан­ня електроенергії. Чим більше приладів увімкнено в квар­тирі, тим швидше обертається диск, а отже, більше викори­стовується електричної енергії.

Покази електролічильника, в більшості випадків, беруться 1 раз на місяць. Необхідно пам’ятати, що остання цифра, після коми, не береться.

- Що можна зробити, щоб зменши­ти кількість використаної енергії? (Слідкувати за тим, щоб лампочки дарма не були увімкнені; щоб елек­тричні прилади не працювали без потреби, щоб телевізор не працю­вав у кімнаті, в якій нікого немає; зменшити потужність лампочок у кімнатах; замінити лампи розжарення лампами денного світла чи ртутними.)

Економічне виховання мовою мате­матики

Електрична лампочка розжарення (потужність 100 Вт), увімкнена на 1 год, витрачає стільки електро­енергії, скільки необхідно для: випікання 3,6 кг хліба; видобування 3,3 кг вугілля; плавлення 0,5 кг сталі; одержання 280 г плавленого сиру; виробництва 270 г газетного па­перу.

V. Практична робота.

Інструкційна картка. Розрахунок вартості електроенергії.

1. За показником лічильника визначте кількість використа­ної електроенергії А. (Останні покази.)

2. Отримайте у вчителя числове зна­чення попереднього (в минулому місяці) показу лічильника Б.

3. Визначте кількість електро­енергії, витраченої за період (місяць).С = А - Б

4. За діючим тарифом, за кож­ний кВт/год витраченої елек­троенергії потрібно заплатити 22,5 коп, за попередній період — 22,5 коп • С = ?

5. Записати відповідь.

Задача 1. Скільки коштує викорис­тана за місяць електрична енергія за тарифу 22,5 коп за 1 кВт/год, якщо на початку місяця електролі­чильник показував 2 440 кВт/год, а наприкінці — 2 570 кВт/год?

А = 2 570 кВт/год;Б = 2 440 кВт/год С = 130 кВт/год

22,5 коп • 130 кВт/год = 2 925 коп = 29 грн 25 коп.

Відповідь: вартість використаної електроенергії 29 грн 25 коп.

Задачі з творчим завданням

Миколка, ідучи додому зі школи, забув вимкнути одну лампочку (потужністю 100 Вт) і вона горіла впродовж 8 год. Визначте, скільки кВт/год нарахував за цей час елек­тролічильник та скільки коштува­тиме дарма використана енергія.

100 Вт • 8 год = 800 Вт/год = 0,8кВт/год

22,5 коп • 0,8 кВт/год = 18 коп.

Валя після чергування в класі також забула вимкнути світло, і 10 таких же лампочок горіли впродовж 8 год. Скільки кВт/год енергії було витра­чено дарма та скільки це коштувало?

0,8 кВт/год • 10 = 8 кВт/год 22,5 коп • 8 кВт/год = 180 коп

У нашій школі таких забудькуватих учнів четверо. Скільки коштува­тиме «викинута» на вітер електро­енергія?

1 грн 80 коп • 4 = 7 грн 20 коп.

V. Контроль та самоконтроль.

Як розрахувати вартість спожитої електроенергії?

Що потрібно робити для економії електроенергії?

VI. Завдання додому. Конспект.

Дата проведення ____________

Клас: 5.

Урок № 6

Тема. Елементи простого електричного кола.

Мета: дати учням загальне уявлення про електричне коло та його елементи; формувати навички монтажу електричного кола, закріпити навички дотри­мання правил безпечної праці при його виконанні; виховува­ти бережливе ставлення до енергетичних ресурсів, акуратність при виконанні електромонтажних робіт.

Ключові поняття: просте електричне коло, вимикач, провідники, споживачі, джерело струму.

Об'єкти практичної діяльності учнів: просте електричне коло.

Обладнання: набір «Електроконструктор», батарейка від кишенькового ліхтари­ка, принципова схема електричного кола.

Міжпредметні зв'язки: природознавство.

Очікувані навчальні результати

1. Уміння характеризувати поняття «електричне коло».

2. Уміння здійснювати монтаж простого електричного кола.

3. Уміння дотримуватися правил електробезпеки та правил виконання монтаж­них робіт.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційний етап.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Як розрахувати вартість спожитої електроенергії за місяць?

Що можна зробити, щоб зменши­ти кількість використаної енергії?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Основною умовою роботи споживача електричної енергії (наприклад електрич­ної лампи) є його з'єднання із джерелом електричної енергії.

Оголошення, подавання теми та очікуваних навчальних результатів

IV. Вивчення нового навчального матеріалу

1. Електричне коло.

Якщо до полюсів батарейки за допомогою електричних проводів під'єднати електричну лампочку, то за­ряджені частинки (електрони) почнуть рухатися до полюса, позначеного знаком « + ». Вони пройдуть через спіраль еле­ктричної лампочки і, нагріваючи її, примусять світитися. На місце цих електронів на негативному полюсі батареї з'являються нові, які, в свою чергу, почнуть «подорож» по з'єднувальних електричних проводах, через спіраль елект­ричної лампочки до позитивного полюса. Таке з'єднання, яке складається із джерела електричного струму (електрич­на батарея), споживача (електрична лампочка), які з'єднані між собою електричними проводами, називається електрич­ним колом.Усі елементи електричного кола взаємопо­в'язані між собою так, що утворюють замкнутий шлях, по якому безперервно можуть рухатися заряджені частинки. Тому таке з'єднання називають замкненим електричним колом. Для розривання (роз'єднан­ня) або вмикання (з'єднання) споживача із джерелом елек­тричного струму необхідно вимикач.

Отже, найпростіше електричне коло складається з дже­рела електричного струму, споживача, вимикача та з'єдну­вальних електричних проводів.

2.Складання простих електричних кіл.

Для спрощеного вигляду використовують умовні позначення.

Таке зображення називається електричною схемою. Цю схему ще називають принциповою, оскільки на ній показано принцип з'єднання окремих її елементів.

3. Правила безпечної праці під час виконання електромонтажних робіт.

V. Практична робота

Монтаж простого електричного кола.

1. В робочому зошиті креслимо принципову схему електричного кола.

2. Добираємо елементи з «Конструктора» для монтажу електричної схеми.

3. Виконуємо електромонтажні роботи.

4. Перевіряємо якість монтажу, випробовуємо електричне коло в дії.

5. Зробити висновки. Розібрати принципову схему кола.

VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи.

Просте електричне коло та його елементи.

Рух електронів з джерела струму по замкненому електричному колу.

Принципова схема електрокола та її монтаж.

VІІ. Домашнє завдання. § 22.

Дата проведення __________

Клас: 5.

Урок № 7.

Тема. Поняття про провідники та ізолятори.

Мета: сформувати в учнів уявлення про провідники і непровідни­ки електричного струму, навчити дослідним шляхом визнача­ти провідники і непровідники електричного струму; закріпити навички монтажу електричного кола; виховува­ти бережливе ставлення до енергетичних ресурсів, акуратність при виконанні електромонтажних робіт.

Ключові поняття: просте електричне коло, провідники електричного струму, не­провідники електричного струму, ізолятор.

Об'єкти практичної діяльності учнів: просте електричне коло, провідники і непровідники електричного струму.

Обладнання: набір «Електроконструктор», монтажна панель, кріпильні елементи, з'єднувальні дроти, вими­кач, електрична лампочка, батарейка від кишенькового ліхтари­ка.

Міжпредметні зв'язки: природознавство.

Очікувані навчальні результати

1. Уміння визначати провідники і непровідники електричного струму.

2. Уміння дотримуватися правил електробезпеки та правил виконання монтаж­них робіт.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційний етап.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Просте електричне коло та його елементи.

Рух електронів з джерела струму по замкненому електричному колу.

Графічне зображення елементів простого електричного кола.

Принципова схема електричного кола.

Скласти електричне коло за запропонованою схемою. При складанні звертати увагу на полярність джерела струму.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Для того, щоб працював споживач електричної енергії, його необхідно з’єднати з джерелом електричного струму за допомогою спеціальних проводів. Але не всі матеріали можна використати для їх виготовлення.

Оголошення теми, мети та завдань уроку.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу

1. Провідники та непровідники (ізолятори).

Носіями електричного стру­му в металах є негативно заряджені частинки — електрони. Заряджені частинки, за рахунок яких виникає елек­тричний струм, є і в інших речовинах: джерельній воді, розчинах солей і кислот у воді, вологій деревині тощо. Складними дослідами було встановлено: чим більше таких частинок у речовині, тим кра­ще вона проводить електричний струм. Якщо таких частинок мало або зовсім немає, така речовина не проводить електричного струму. Ті речовини, які до­бре проводять електричний струм, називаються провідниками, а ті, що не проводять,— непровідниками, ізоляторами.

2. Правила безпечної праці під час виконання електромонтажних робіт.

V. Практична робота

Визначення дослідним шляхом провідників та непровідників електричного струму.

1. Підготувати з набору «Електроконструктора» деталі, необхідні для складання простого електричного кола, за запропонованою схемою.

2. Скласти електричне коло.

3. Увімкнути та вимкнути почергово вимикач. Спо­стерігати за свіченням електричної лампи.

4. При вимкненому вимикачі замінити почергово один із з'єднувальних проводів відрізками інших проводів (міді, алюмінію) та відрізками різних матеріалів (шовку, гуми тощо). Виконати операції, описані в пункті 3.

5. Запиши в зошиті, які речовини є провідниками, а які - непровідниками.

VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи .

Порядок складання простого електричного кола.

Провідники та непровідники (ізолятори).

VІІ. Домашнє завдання. § 23. Конспект.

Дата проведення ________

Клас: 5.

Урок № 8

Тема. Вивчення будови електричних проводів.

Мета: ознайомити учнів із різними марками дротів, шнурів та кабелів, які застосовуються в електротехніці, їх будовою та призначенням; прищеплювати працелюбність та творче ставлення до праці; виховувати організованість у роботі.

Ключові поняття: провід, провідник, марка, шнур, кабель.

Об'єкти практичної діяльності учнів: різні марки проводів.

Обладнання: набір проводів та шнурів різних марок із зачищеними струмопровідними жилами.

Між предметні зв’язки: природознавство.

Очікувані навчальні результати:

1. Уміння характеризувати будову ізольованих дротів та шнурів.

2. Визначати призначення дротів та шнурів.

Орієнтовний план проведення уроку

I. Організаційна частина.

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Що таке провідники електричного струму?

Назвіть непровідників електричного струму.

Що ви розумієте під словом «ізолятор»?

ІII

Моторист тральщика №103

Колони, колони, колони,

По мирній бруківці ідуть.

В руках у них квіти багряні,

Для тих, хто поміг у боях.

Йдуть генерали, йдуть офіцери, йдуть рядові війни. Їх голови вкриті сивиною, груди виблискують золотом орденів та медалей. Ідуть чоловіки, жінки – мужні захисники Вітчизни, щоб віддати шану тим, хто ціною власного життя зупинив ворога.

Переді мною лежить бойовий листок із заголовком «Отважный моторист Андрей Ватралюк». Його неможливо читати без хвилювання і гордості за нашого земляка Андрія Петровича із Чанькова. Бо за цими скупими рядками стоять героїчні будні мільйонів воїнів, які своєю мужністю, героїзмом творили подвиги на фронтах війни.

Ватралюк Андрій Петрович пішов служити на Чорноморський флот у 1936 році. Але його не залишала думка, що через кілька років повернеться додому і буде працювати трактористом . Дуже любив він техніку. Та йому випало зріднитися з морем аж на дванадцять років. Це вже війна внесла корективи. З першого й до останнього дня війни був у горнилі воєнних дій, на кораблі - командиром відділення мотористів. Мав звання старшини першої статті, та доручення і бойові завдання завжди виконував із моряками корабля. Такий вже був у нього характер.

У перший же день війни його тральщик вийшов у відкрите море на бойове завдання. Скільки миль довелося йому пройти, прокладаючи шлях кораблям, скільки раз, ризикуючи життям, знищував ворожі міни, рятуючи життя тим, хто потрапив у небезпеку.

У походах Андрій Петрович завжди проявляв мужність і героїзм, ініціативу, високу професійну майстерність. Якось у відкритому морі на кораблі лопнув баллер руля. Він втратив управління. Високі хвилі кидали тральщиком в усі боки. Кожної миті могли з’явитися фашистські літаки чи кораблі і знищити беззахисне судно. А для того, щоб полагодити несправність потрібен був кран, який би підніс носову частину корабля. І навіть тоді ця операція тривала б щонайменше два дні. Але де взяти той кран, коли до берега тисячі миль, а тральщик без управління. І тоді Андрій Петрович з кількома помічниками вирішують своїми силами ліквідувати несправність. Одягнувши протигази, хлопці раз-по-разу пірнали в крижану воду, аж доки не полагодити перебитий баллер. За мужність, героїзм та успішне виконання завдання відділення мотористів було відзначено командуванням.

Іншого разу відмовився лягти в госпіталь і, переборюючи хворобу, очолив ремонт корабля. Мотор став до ладу вже на другий день.

Нині важко переоцінити ті сміливі вчинки моториста та його товаришів. Вони просто виконували свій військовий обов’язок, розуміючи те, що таким чином рятують життя тисячам людей, допомагають десантникам.

Спілкуючись з Андрієм Петровичем уже в мирний час, я розумів, що така людина не могла поступити інакше. Яку б роботу він не виконував, то робив це з честю, гідністю, високою відповідальністю.

Сьогодні його вже, нажаль, немає серед нас, як і тисячі тих, хто поліг на фронтах, або помер від ран і хвороб у мирний час. Але вони - приклад мужності та героїзму, безмежного патріотизму назавжди залишилися й залишаться в серцях підростаючого покоління.

Пам’ять про безсмертний подвиг героїв Великої Вітчизняної війни вічно живий і буде жити в серці нашого народу.

А. М. Кордон

С.Чаньків

Кiлькiсть переглядiв: 888

Коментарi

 • Anbus

  2013-09-08 22:01:18

  This article aciheved exactly what I wanted it to achieve. http://zcmxhr.com [url=http://iytbfzd.com]iytbfzd[/url] [link=http://mezytdpps.com]mezytdpps[/link]...

 • Isaiah

  2013-09-03 19:55:47

  It's great to find an expert who can exlapin things so well http://qveqos.com [url=http://sgolvbk.com]sgolvbk[/url] [link=http://unnwwk.com]unnwwk[/link]...

 • Mawar

  2013-09-03 01:14:19

  That's a qut-tcwikied answer to a difficult question...

 • Bryant

  2013-09-02 08:38:22

  That's not just the best anserw. It's the bestest answer!...